קוד התנהגות

אנו, צוות ההוראה, הניהול והאדמיניסטרציה במרכז רון ורדי, מתחייבים לעשות את המרב למען קידומו, טיפוחו והעשרתו של כל אחד מתלמידנו, לנהוג בדרך מכבדת תוך רגישות לצרכיו ומאפייניו של כל אחד מתלמידנו במטרה לשמר ולקדם סביבה לימודית ואנושית מיטבית.

טלפונים ניידים

1 .על פי נוהלי משרד החינוך על התלמידים נאסר להשתמש בטלפון נייד במהלך יום הלימודים. ניתן להשתמש במכשיר טלפון לאחר הירידה מההסעות ועד הכניסה לכיתה ובתום השיעור האחרון במערכת בלבד.
2 .הודעות מכל סוג שהוא יועברו על ידי התלמיד לצוות המשרד שיקשר בין התלמיד לבין הוריו.
3 .אין לצלם איש צוות או תלמיד, במהלך השיעור או ההפסקה, ללא יידועו והסכמתו בכתב של איש הצוות או הוריו של התלמיד אותו רוצים לצלם. פרסום חומרים מצולמים בהם מופיעים אנשי צוות או תלמידים ללא ידיעתם ואישורם מהווה פגיעה בפרטיות ובמקרים מסוימים, גם עברה על חוקי

ציוד

1 .יש להגיע למרכז עם ציוד לימודי מלא הכולל: תיק,מחברות וכלי כתיבה.
2 .אין להביא כדורי-רגל, סל, עור וכדומה. סוגי הכדור המותרים הם קיפדור, גומי/פלסטיק (כמו של חוף הים או מהסוג היותר קשיח)וכדורי ספוג.
3 .השחתה של ציוד, הן של המרכז והן ציוד פרטי, היא מעשה אלימות. תלמיד שייתפס במעשה השחתה, מעבר לפעולה המשמעתית,יאלץ לפצות את בעל הרכוש שהושחת במטרה להשיב את המצב לזה שהתקיים טרם ההשחתה.

הופעה

יש להגיע למרכז בלבוש הולם. אין להגיע עם:
* חולצת-בטן, חולצות גזורות וכדומה.
* כפכפים, קבקבים ו"קרוקס"

ציוד ומתקנים

1 .באחריות התלמידים והמורה לשמור על שלמות הכיתה בה הם לומדים.
2 .שיעור לא יחל עד שכיתת הלימוד תהייה נקייה ומאורגנת בהתאם לצרכי השיעור.
3 .בתום יום הלימודים באחריות התלמידים להרים את הכיסאות על מנת לאפשר את ניקיון הכיתה לקראת יום הלימודים הבא.
4 .לא ישבו יותר משני תלמידים בשולחן אלא באישור מורה לצרכים לימודיים.

התנהגות

1 .על כל אחד ואחת מהתלמידים להתייחס בצורה מכובדת ומכבדת לכל אנשי הצוות והתלמי־ דים האחרים במרכז.
2 .כל פעולה של אלימות, הן אלימות פיסית והן אלימות מילולית או פגיעה ברכוש תוביל לפעולת ענישה בהתאם לחומרת המקרה ועלולה להסתיים בהשעיה או הרחוקה מהמרכז. כלל זה מתייחס גם לסוגים של פגיעה בכבודו או בפרטיותו של איש צוות או תלמיד באמצעות כלי המדיה האינטרנטיים בהתאם לחוזר מנכ"ל.
3 .אין לצאת מהכיתה ללא אישור המורה. אין להסתובב מחוץ לכיתה בשעת שיעור אלא באישור מורה לצרכים לימודיים.
4 .תלמיד שיפריע למהלכו התקין של השיעור ישלח בליווי מכתב הסבר ותלמיד מלווה למזכירות לצורך בירור. על התלמיד להמתין במזכירות עד לעריכת בירור מול איש הצוות הרלוונטי.

שמירה על כללי התקנון תבטיח לכולנו סביבה לימודית בטוחה, נעימה ומקדמת למידה.