פעילות ללא מורים תשע"ז

ביום שיא לסיום הסמסטר קיימנו "פעילות ללא מורים" – התלמידים עוברים בעצמם בין התחנות, לומדים ועומדים במשימות תוך שיתוף פעולה: 

למידה עצמית – עצמאות בלמידה.