הורים יקרים,

לפניכם קישור לטופס בחירה מקוון של קורסי הבחירה לשכבה ו' תשע"ט. אנא הנחו את ילדיכם למלא את הטופס ע"פ ההתרשמות שלהם מהחשיפה שעברו לקורסים המוצעים. חשוב לציין שני דברים:
1. אין לנו יכולת להבטיח שהתלמידים אכן יקבלו את הבחירה הראשונה שלהם. על פי רוב, במידה ולא יקבלו את הבחירה הראשונה, הם יקבלו את הבחירה השנייה. במקרים שבהם לא תתאפשר גם הבחירה השלישית, ניקח זאת בחשבון ונשים את התלמיד/ה בעדיפות ראשונה לבחירה בסמסטר ב'.
2. תלמיד/ה שלא ימלא את הטופס עד ליום חמישי ב-19:00 ישובץ ע"פ צרכי המערכת.
הקישור לפניכם: