להורים שלום,

להלן קישור לטופס בחירת לקורסים לסמסטר ב'

יש למלא את הטופס עד יום שישי.

בברכה,

צוות השכבה.

https://goo.gl/forms/B6RUxOCt3dZ97ySS2