נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת

מזכירות בית הספר: 03-9560741
אילי מזרחי: eilim@roncenter.com
אפרת בקיש: efratb@roncenter.com