לימודי אחר הצהריים

בבית הספר פועלת תוכנית מצטיינים ייחודית, לאלו בלבד שאותרו על ידי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

תוכנית המצטיינים פועלת אחר הצהריים, באופן זהה לגמרי ללימודי הבוקר: זהו בית ספר עם מנהל, רכז תכנית, יועצת מלווה, צוות מנהלה ומזכירות, ואב בית ואבטחה.

מורי בית הספר הם כולם מורים מתוך האגף למחוננים ומצטיינים, עם ניסיון עשיר בהוראת התלמידים שאותרו על ידי האגף. הם כולם מומחי דעת בתחומם. סביבות הלמידה שלנו הן דינאמיות ומתקדמות, בחזית הפדגוגיה.

כל זאת, מתוך חזוננו להוביל חינוך למצוינות ולהנחיל תרבות בה המצוינות היא ערך מרכזי.

אנו עומדים לשירותכם בכל עת, ובכל דבר ועניין.

הודעות ועדכונים