מחנה רב תחומי תשע"ט – חוף הכרמל
תלמידים יקרים, בדפים שלפניכם תמצאו מידע אודות תכני הסדנאות והמעבדות במחנה וחלוקת
המסלולים.

שני המסמכים המסכמים את כלל הפרטים נמצאים בלינקים הבאים:

פירוט תכני המחנה הרבה תחומי תשע"ט

חוזר להורים אודות המחנה הרבה תחומי תשע"ט

להזכירכם – תהליך הלמידה במחנה הרב תחומי מתבצע עפ"י מסלולי לימוד. בתכנית המחנה
המצורפת בהמשך תוכלו לראות כי כל מסלול לימוד מציע הרכב שונה של שלושה מפגשי למידה.
לאחר קריאת תקצירי הסדנאות/מעבדות המצורפים עליכם לבחור שלוש העדפות למסלולים
ולהירשם בטופס בחירת המסלולים המקוון בקישור זה:
https://goo.gl/forms/CiT6HDRn4shY4Ama2
בנוסף, אתם מתבקשים להשתבץ לחדרים. בחדרים יש מקום ל-4 תלמידים בלבד בחדר, ללא
אפשרות להוספת מזרון. שימו לב שאתם משתבצים ע"פ חלוקה ל-4 תלמידים בחדר. נא לקבוע
אחראי חדר, שיקבל את המפתח לחדר ויהיה אחראי לשלמותו של החדר בבוקר יום שני, לפני
שנעזוב את המקום.
קישור לטופס שיבוץ חדרים:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rd4PyGcPieIp9a1J8usZvAgZ7q0gIyWygg2pBsu10aM/edit?usp=sharing
הטפסים יהיו פתוח להרשמה מיום שני 19.1.21 ועד יום חמישי 19.2.28
אנא הקפידו לבצע את ההרשמה בטופס במלואה ולוודא שלא נרשמתם יותר מפעם אחת.

שימו לב – בחירת המסלולים אינה נחשבת הרשמה למחנה – במקביל לבחירת המסלולים ודאו כי
השלמתם את תהליך ההרשמה למחנה הכולל: טופס אישור יציאה, טופס אישור בריאותי, טופס
הסכמה לצילום ותשלום.