כיתה ה' 8 בעבודת צוות

כיתה ה' 8 בפעילות ובעבודת צוות משותפת

הניקוד הגבוה ביותר על הבניין הגבוה מכולם תוך עבודת צוות ושיתוף פעולה.