תלמידים שכבת ה' היקרים !
יש להיכנס ללינק המצורף, שאליו מקושר טופס לבחירת קורסי הבחירה, שאליהם נחשפתם במפגש הראשון.
עליכם לבחור 3 קורסים לפי סדרי העדיפות שלכם, קורס אחד בלבד בעדיפות הראשונה ואותו כנ"ל בשתי העדיפויות האחרות.
טופס הבחירה יהה זמין עד ליום א ה-7.10.2018 בשעה 20:00.
לא ניתן יהיה לבחור לאחר המועד הנ"ל שלאחריו יסגר הטופס.
בהצלחה לכולם,
נאוה עוגן
רכזת שכבת ה'

בחירת קורס בחירה שכבת ה' תשע"ט