מצורף אישור יציאה לסיור בחוף פלמחים ואשדוד לתלמידי כיתה הקורס "מהארץ מתקדמים לחלל" בלבד.

סיור לחוף פלמחים וחולות אשדוד2017

אנא הדפיסו ושלחו חתום.

 

בברכה,

הנהלת בית הספר